Wykorzystanie środków unijnych

Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran 
CoCOATEX

Data rozpoczęcia:
2018-04-01
Data zakończenia:
2021-06-29
Status projektu:
zakończony
Typ działania:
Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:
Bioprocesy, Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność
Adresaci projektu:
Instytucje naukowe, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:
Celem projektu było opracowanie, zaprojektowanie, skonstruowanie i przetestowanie technologii oczyszczania ścieków z przemysłu tekstylnego, przyczyniającej się do maksymalizacji degradacji związków odpowiedzialnych za fouling membran.

O PROJEKCIE:

"Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego utleniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran"

Kombinowana technologia bazująca na intensyfikacji procesu koagulacji i dalszego, zaawansowanego utleniania szczególnie trudno rozkładalnych związków chemicznych, przede wszystkim minimalizuje lub wręcz zapobiega zjawisku foulingu membran, które uniemożliwia prowadzenie dalszej, efektywnej separacji membranowej gwarantującej zamknięcie obiegu wody technologicznej. Opracowana technologia ogranicza znacząco ilość generowanych odpadów poprocesowych oraz wykorzystuje ciepło odpadowe tracone w zakładach włókienniczych. Ponadto, właściwy dobór i optymalizacja wyselekcjonowanych metod znacznie zwiększają spektrum zastosowania technologii, a więc zapewniają możliwość jej zastosowania w zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstwach o różnym profilu produkcyjnym. Opracowana w ramach projektu technologia uwzględnia możliwość wstępnego utleniania zanieczyszczeń z wykorzystaniem H2O2. Zrealizowane prace eksperymentalne dotyczyły zarówno badań laboratoryjnych na modelowych związkach i ściekach, jak i weryfikacji uzyskanych wyników poprzez eksperymenty na ściekach rzeczywistych w skali półprzemysłowej. Obok prac badawczych istotnymi etapami projektu byly też prace koncepcyjne, projektowe i budowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych nowej instalacji. Płynne przejście z małej do dużej skali oraz z reżimu okresowego do ciągłego, umożliwiły stopniową i dogłębną optymalizację procesu przy jednoczesnej eliminacji niepożądanych zjawisk.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt był realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze”.

 

Lider Projektu:  CBI Pro-Akademia,

                                   ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki

                                   www.proakademia.eu

Konsorcjant:      PTH WODPOL Włodzimierz Serafin,

                                   ul. E.Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

                                   www.wodpol.pl

Od ponad 20 lat traktujemy realizowane zadania w sposób wyjątkowy. Działalność nasza polega na analizie problemów związanych z jakością wody pod kątem składu wody surowej, jej zanieczyszczeń oraz opracowania sposobów dopasowania jej właściwości do określonych zastosowań.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: (0-44) 723-77-02

E-mail: biuro@wodpol.pl

Godziny otwarcia:
Pon - pt: 8:00 - 16:00
Sob: 10:00 - 16:00

Wodpol © 2021
Realizacja: Intersite