Filtracja mechaniczna

Filtracja mechaniczna jest to najczęściej używany sposób oddzielenia ciał stałych od cieczy. Odbywa się na zasadzie przesączania roztworu przez przegrody porowate, zatrzymujące na swojej powierzchni zawieszone w wodzie substancje.

Woda pochodząca zarówno z sieci wodociągowych i instalacji, jak również ujmowana ze studni głębinowych często zawiera różnego typu zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdzę, włókna itp. Filtracja mechaniczna ma na celu ich usunięcie za pomocą różnorodnych materiałów filtracyjnych. Taki sposób uzdatniania służy m.in. jako podstawowe zabezpieczenie innych urządzeń wodnych np. zmiękczaczy oraz dalszej instalacji i armatury przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem.


Podstawową metodą filtracji mechanicznej jest stosowanie filtrów narurowych wyposażonych w różnorodne wkłady wymienne, usuwające zanieczyszczenia mechaniczne od 0,5 do 100 mikronów. Ich trwałość zależy przede wszystkim od ilości zanieczyszczeń, które znajdują się w wodzie.


Kolejną grupę filtrów mechanicznych stanowią zbiorniki wypełnione materiałem filtracyjnym, wyposażone w odpowiednią armaturę mogą być płukane okresowo automatycznie lub ręcznie. Jako materiał filtracyjny stosuje się np. różnego rodzaju złoża mineralne, węgle aktywowane oraz inne specjalnie do tego celu przygotowane złoża.

Od ponad 20 lat traktujemy realizowane zadania w sposób wyjątkowy. Działalność nasza polega na analizie problemów związanych z jakością wody pod kątem składu wody surowej, jej zanieczyszczeń oraz opracowania sposobów dopasowania jej właściwości do określonych zastosowań.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: (0-44) 723-77-02

E-mail: biuro@wodpol.pl

Godziny otwarcia:
Pon - pt: 8:00 - 16:00
Sob: 10:00 - 16:00

Wodpol © 2021
Realizacja: Intersite