Odżelazianie i odmanganianie

Technologie uzdatniania wody pozwalające na usunięcie nadmiernych ilości rozpuszczonego żelaza i manganu. Problem odżelaziania i odmanganiania występuje zwykle w oczyszczaniu wód podziemnych i infiltracyjnych, a sporadycznie przy oczyszczaniu wód powierzchniowych. Proces usuwania tych związków wiąże się z reguły  z napowietrzaniem lub dawkowaniem utleniacza, co prowadzi do wytrącania się nierozpuszczalnych związków żelaza i manganu. Jest możliwe wówczas usunięcie tych substancji poprzez sedymentację i filtrację mechaniczną.

Oferowane urządzenia mogą działać również w oparciu o katalityczne złoże filtracyjne. Złoża takie przyspieszają proces utleniania, dzięki czemu żelazo przechodzi w formę łatwej do odfiltrowania zawiesiny. Odżelazianie wody jest przeprowadzane w dwóch etapach - napowietrzenie wody za pomocą wbudowanego w układ aspiratora (aeratora) i następnie katalityczne strącanie i odfiltrowanie związków żelaza na złożu filtracyjnym.

Główne elementy automatycznych stacji odżelaziania/odmanganiania to:

- kolumna filtracyjna
- automatyczny zawór wielodrogowy  lub zestaw zaworów sterowanych

-dmuchawa napowietrzająca

- pompa płucząca

- elektroniczny system sterowania i regeneracji

Podstawowe cechy montowanych przez nas automatycznych stacji odżelaziania/odmanganiania wody:

-wysoka skuteczność procesu dzięki systemom zaawansowanego sterowania i automatyki,
-eksploatacja złoża przez wiele lat bez konieczności jego wymiany,
-wyeliminowanie potrzeby stosowania środków chemicznych,
-niskie koszty optymalizowane w czasie eksploatacji,

- autodiagnostyka systemu , alarmy, wizualizacje pracy , również przy pomocy aplikacji
-automatyczna praca stacji  nie wymagająca stałego nadzoru i obsługi

Od ponad 20 lat traktujemy realizowane zadania w sposób wyjątkowy. Działalność nasza polega na analizie problemów związanych z jakością wody pod kątem składu wody surowej, jej zanieczyszczeń oraz opracowania sposobów dopasowania jej właściwości do określonych zastosowań.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: (0-44) 723-77-02

E-mail: biuro@wodpol.pl

Godziny otwarcia:
Pon - pt: 8:00 - 16:00
Sob: 10:00 - 16:00

Wodpol © 2021
Realizacja: Intersite