Zmiękczanie

Twardość wody to zawartość jonów soli wapnia Ca i magnezu Mg. Proces zmiękczania polega na usunięciu  tych soli za pomocą kationowych żywic jonowymiennych. Każdy jonit charakteryzuje się stałą zdolnością wymienną pozwalającą zatrzymać określone stałe ilości jonów twardości, po wyczerpaniu której złoże należy poddać regeneracji za pomocą roztworu soli NaCl. Złoża te charakteryzują się dużą pojemnością jonowymienną, pracują stabilnie przez długi okres eksploatacji, są wytrzymałe mechanicznie i mają podwyższoną odporność na działanie chloru.

W zależności od wymaganego stopnia zmniejszania twardości wody oraz rodzaju usuwanej twardości stosuje się wymianę jonową:

  1. w cyklu wodorowym na kationitach słabo kwaśnych - usuwanie twardości węglanowej;
  2. w cyklu sodowym lub wodorowym na kationitach silnie kwaśnych - usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej;
  3. w cyklu wodorowym i cyklu sodowym - usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej;
  4. w cyklu wodorowym (kationit słabo kwaśny - dekarbonizacja + kationit silnie kwaśny usuwanie twardości węglanowej i niewęglanowej);
  5. dekarbonizacja i dekationizacja na kationicie silnie kwaśnym pracującym w cyklu sodowym i anionicie silnie zasadowym pracującym w cyklu chlorkowym.

Od ponad 20 lat traktujemy realizowane zadania w sposób wyjątkowy. Działalność nasza polega na analizie problemów związanych z jakością wody pod kątem składu wody surowej, jej zanieczyszczeń oraz opracowania sposobów dopasowania jej właściwości do określonych zastosowań.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Orzeszkowej 35/37, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon: (0-44) 723-77-02

E-mail: biuro@wodpol.pl

Godziny otwarcia:
Pon - pt: 8:00 - 16:00
Sob: 10:00 - 16:00

Wodpol © 2021
Realizacja: Intersite